Sunnmøre kammermusikkfestival 8. september - 10. september 2016 byr på kammermusikk av internasjonal klasse i kommunane Hareid, Herøy, Volda og Ørsta. På programmet er også førelesingar, meisterklassar og workshops for ålmenta, kulturskuleelevar på Sunnmøre, barn i barnehage og skule og studentar ved Høgskulen i Volda.

Tema for årets festival er innovasjon, og ein sentral komponist på programmet er Joseph Haydn (1732-1809), ein innovatør som skapte nye musikalske uttrykksformer i overgangen frå barokken til klassisismen. I år er det også 150 år sidan Feruccio Busonis fødsel, noko som vi vil markere ved å framføre hans meisterlege 2. fiolinsonate. Glenn Erik Haugland er årets festivalkomponist.

Festivalen 2017

Festivalen i 2017 skal arrangerast i veke 36.

Tidspunktet for konsertane blir torsdag 7. september, fredag 8. september og laurdag 9. september.