Wolfgang Plagge sine verk vert framførte av orkester, solistar og ensemble over heile verda. Han er ein populær foredragshaldar, og den breie kunnskapen hans og den uhøgtidlege stilen har gjort han til ein gjengangar i radio og tv, mellom anna i serien «Landeplage» på NRK. Plagge er tilsett som professor ved Norges musikkhøgskole. Han vart kjend som barnetalent då han vann Ungdommens Pianomesterskap 11 år gamal og debuterte som pianist året etter. Som komponist har han komponert meir enn 130 verk. Hovuddelen av desse er klaver- og kammermusikk.

English:

Works by Wolfgang Plagge are performed by orchestras, soloists and ensembles worldwide. Plagge is not only an established pianist and composer—he is also a an esteemed lecturer, and his broad knowledge and informal style have given him a place as a popular figure on television and radio, including the series “Landeplage” (National hit) on Norwegian national television. In October last year he held a recital together with Annar Follesø at the Cervantino Festival in Mexico.