Styre

Styreleiar er Gunnar Stave. Desse sit også i styret: Arild Grimstad, Marie Austrheim Riise, Robert Skeide. Jan Inge Sørbø er vara.

Kunstnarleg ansvarlege

Wolfang Plagge og Annar Follesø.

Dagleg leiar

Åshild Widerøe. Mob: 93021742. E-post: ashild.wideroe@outlook.com Send e-post

Venneforeininga

Kontaktperson: Anne-Sofie Egset. E-post: annese@hivolda.no Send e-post

Informasjon

Ansvarleg: Per Arne Brandal, Høgskulen i Volda. E-post: pb@hivolda.no Send e-post

Vi treng fotografar, PR-folk og journalistar. Har du lyst å vere med på laget? Ta kontakt!

Klargjering konsertar, logistikk, osv.

Vi treng frivillige som kan hjelpe til med å avvikle dei ulike arrangementa. Vil du vere med i jobbegjenge så ta kontakt med Åshild.

Festivalkor og -orkester

Kontaktperson koret: Arild Grimstad. Mob: 90631510 E-post: arild.grimstad58@gmail.com Send e-post

Kontaktperson orkester:

Audio/video

Kontakt: Per Arne Brandal, Høgskulen i Volda. E-post: pb@hivolda.no Send e-post