Styre

Styreleiar er Gunnar Stave. Desse sit også i styret: Arild Grimstad, Marie Austrheim Riise, Robert Skeide. Jan Inge Sørbø er vara.

Kunstnarleg ansvarlege

Wolfang Plagge og Annar Follesø.

Dagleg leiar

Kaja Skatvedt Robak. Mob: 91801735. E-post: post@kammermusikkfestival.no Send e-post

Venneforeininga

Kontaktperson: Anne-Sofie Egset. E-post: annese@hivolda.no Send e-post

Klargjering konsertar, logistikk, osv.

Vi treng frivillige som kan hjelpe til med å avvikle dei ulike arrangementa. Vil du vere med i jobbegjenge så ta kontakt.

Festivalkor og -orkester

Kontaktperson koret: Arild Grimstad. Mob: 90631510 E-post: arild.grimstad58@gmail.com Send e-post