Meisterklasse er ein undervisningstime der du får undervisning og instruksjon frå ein profesjonell musikar. Lærarane er festivalmusikarane under Sunnmøre kammermusikkfestival.

Meisterklassene har ei form som gjer undervisninga interessant også for andre enn dei aktive musikarane. Meisterklassene er difor opne for publikum. Om du vil vere tilhøyrar (og ikkje aktiv), så treng du ikkje søkje om dette.

Årets festival tilbyr mesterklasse for:

  • Piano
  • Fiolin
  • Bratsj
  • Cello
  • Song

Dei som ynskjer å delta, i samspel eller einskildvis, må søkje før 10. juni.

Meld deg på