Meisterklasse er ein undervisningstime der du får undervisning og instruksjon frå ein profesjonell musikar. Lærarane er festivalmusikarane under Sunnmøre kammermusikkfestival.

Meisterklassene har ei form som gjer undervisninga interessant også for andre enn dei aktive musikarane. Meisterklassene er difor opne for publikum. Om du vil vere tilhøyrar (og ikkje aktiv), så treng du ikkje søkje om dette.

Meisterklasser for piano

Tysdag 5. september kl. 9.00

Med Miki Aoki og Wolfgang Plagge

Meisterklasser for song

Tysdag 5. september kl. 10.30

Med Nina Gravrok

Meisterklasser for strykarar

Onsdag 6. september kl. 13.15

Med Henrik Hannisdal, fiolin; Annar Follesø, fiolin; Eriikka Nylund, bratsj; Jonathan Aasgaard, cello

Søknad

Søknadsfrist: Torsdag 15. juni

Dei som ynskjer å delta, i samspel eller einskildvis, må søkje.

Meld deg på