Det er Håkon Daniel Nystedt som kjem som dirigent for festivalkoret i år òg, og for oss som var med i fjor, vert det eit kjekt gjensyn og ei ny musikalsk oppleving! Avlutningskonserten i år er laurdag 8.sept. Innøvinga gjør Bert Handrick.

  • Programmet for koret er:
  • Tomas Tallis: Sancte Deus
  • John Tavener: Syvati for blanda kor og cello
  • Rachmaninov:Utdrag frå All night vigil , op 37 

Øvingsplan:

Tysdag 12. juni
- kl 19.30-21.30 Konsertsalen høgskulen

Tysd 14. aug - kl 19.30-21.30 Konsertsalen høgskulen

Tysd 21.aug
- kl. 19.30-21.30 Konsertsalen høgskulen

Tysd 28.aug
- kl 19.30-21.30 Konsertsalen høgskulen

Laurd 1.sept
- kl. 15.00-18.00 Volda kyrkje

Sønd 2. sept
- kl. 15.00-18.00 Volda kyrkje

Tysd 4.sept
- kl. 19.00-21.30 Konsertsalen høgskulen m/ H Nystedt

Torsd 6. sept
- kl. 20.00-22.00 Volda kyrkje m/ H Nystedt

Laurd 8.sept
- kl. 10.00-13.00 Konsertsalen høgskulen - kl. 13.00-15.00 Volda kyrkje - kl. 15.00-17.00 Generalprøve - kl. 19.00 Avslutningskonsert

Etter konserten, kl 21.00, er alle involverte inviterte av venneforeninga til mat og takk.