– Revolusjon og reformasjon

Sunnmøre kammermusikkfestival 2017 går av stabelen 2.-9. september. –Årets program er bygd opp rundt nøkkelorda revolusjon og reformasjon, seier styreleiar for kammermusikkfestivalen Gunnar Stav. I år er det 100 år sidan den russiske revolusjonen og 500 år sidan reformasjonen.

Heidrar Knut Ose sitt minne

Knut Ose, som døydde tidlegare i år, var heile livet engasjert som musikar og musikklærar. Saman med broren Nils Ose, vart han heidra med Kongens fortenestemedalje i gulll, for innsatsen i musikklivet på Søre Sunnmøre.

Pressekonferanse om festivalprogrammet 2017

Dagleg leiar Åshild Widerøe og styreleiar Gunnar Stave byd inn til pressekonferanse i konsertsalen i Kaarstad-huset onsdag 31. mai kl. 12.00.

Festivalen treng frivillige!

Har du lyst å gjere ein innsats for at barn, unge og vaksne på Sunnmøre og i Nordfjord skal få høyre kammermusikk av ypparste klasse? Har du talent for fotografering, PR, skriving, organisering, logistikk osv.? Ta kontakt med oss snarast!